เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > วิธีเปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (บทเรียนที่ 22)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีเปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (บทเรียนที่ 22)

คำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นผันไปเป็นคำกริยาวิเศษณ์ได้ โดยเปลี่ยนคำคุณศัพท์ I ซึ่งลงท้ายด้วยพยางค์ I เช่น HAYAI แปลว่า "เร็ว, ช้า" เป็นคำกริยาวิเศษณ์ด้วยการผันพยางค์สุดท้าย คือ I ให้เป็น KU คำว่า HAYAI จะกลายเป็น HAYAKU ถ้า HAYAKU และ NARIMASHITA (กลายเป็น) มาเชื่อมกัน ก็จะกลายเป็น HAYAKU NARIMASHITA แปลว่า (เปลี่ยนจากสภาพเดิมมาเป็น) “เร็วขึ้นแล้ว"

สำหรับคำคุณศัพท์ NA เช่น คำคุณศัพท์ JÔZU แปลว่า “เก่ง”
เราได้เรียนกันไปแล้วว่าเมื่อจะใช้คำคุณศัพท์ NA ขยายคำนาม จะเติม NA ต่อท้ายคำคุณศัพท์นั้นก่อน เพราะฉะนั้น JÔZU กลายเป็น JÔZUNA และสามารถเปลี่ยนคำคุณศัพท์ NA เป็นคำกริยาวิเศษณ์ได้โดยเติม NI หลังคำคุณศัพท์เหล่านั้น ดังนั้น JÔZU กลายเป็น JÔZUNI (เก่ง) และประโยค JÔZUNI NARIMASHITA. มีความหมายว่า "เก่งแล้วค่ะ"
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK