เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > ประโยคสำหรับการถามคำถาม (บทเรียนที่ 2)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ประโยคสำหรับการถามคำถาม (บทเรียนที่ 2)

เมื่อถามคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่น จะไม่เปลี่ยนลำดับของคำ เพียงแต่เติมคำช่วย KA ไว้ท้ายประโยค และพูดด้วยเสียงสูง ดังนั้น KORE WA OMIYAGE DESU ซึ่งแปลว่า "นี่คือของฝากครับ" เมื่อกลายเป็นประโยคคำถามก็จะพูดว่า KORE WA OMIYAGE DESU KA แปลว่า “นี่คือของฝากใช่ไหมครับ” เมื่อเราไม่ทราบว่าสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าคืออะไร และต้องการจะถามว่า "สิ่งนี้คืออะไร" จะพูดว่า KORE WA NAN DESU KA แปลว่า "นี่คืออะไรครับ"
สามารถใช้คำว่า NAN ซึ่งแปลว่า "อะไร" เพื่อถามเวลาได้ด้วยการเติมคำว่า JI ซึ่งแปลว่า "โมง" ลงไปในประโยค เพราะฉะนั้น เมื่อพูดว่า NAN JI DESU KA หมายความว่า "กี่โมงครับ" นอกจากนี้ อาจจะถามถึงจำนวนคน โดยพูดคำว่า NAN กับคำว่า NIN ซึ่งหมายถึง "จำนวนคน" และพูดว่า NAN NIN DESU KA แปลว่า "กี่คนครับ"
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK