เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำกริยารูป TE + SHIMAIMASHITA (บทเรียนที่ 18)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป TE + SHIMAIMASHITA (บทเรียนที่ 18)

SHIMAIMASHITA หลังคำกริยารูป TE มีความหมายว่าเพิ่งทำอะไรลงไปแล้วและไม่สามารถย้อนกลับไปทำสิ่งนั้นได้อีก หรือทำให้กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้ว เพราะฉะนั้น เราจึงมักจะใช้ SHIMAIMASHITA เมื่อทำบางอย่างล้มเหลวหรือเสียใจในสิ่งที่ได้ทำลงไป เช่น สมมุติว่าทำจานแตก WARIMASU พยางค์หน้า MASU คือ RI ดังนั้น รูป TE คือ WATTE รวมกับ SHIMAIMASHITA กลายเป็น WATTE SHIMAIMASHITA แปลว่า “ทำจานแตกไปเสียแล้ว” ประโยคนี้สื่อความหมายว่า ความสะเพร่าเลินเล่อของผู้พูดเป็นเหตุให้จานแตก
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK