เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > เติม SÔ ตามหลังคำคุณศัพท์ (บทเรียนที่ 17)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

เติม SÔ ตามหลังคำคุณศัพท์ (บทเรียนที่ 17)

ดังที่ปรากฏในคำว่า OMOSHIROSÔ (ท่าทางน่าสนใจ) ถ้าเติม SÔ ตามหลังคำคุณศัพท์ จะเป็นการพูดถึงสิ่งที่เรากำลังคิดหรือคาดเดาอยู่หลังจากได้ดูหรือฟังอะไรบางอย่าง

เนื้อหาในบทที่ 13 แนะนำคำคุณศัพท์ 2 ประเภทในภาษาญี่ปุ่น ประเภทแรก คือ คุณศัพท์ I ซึ่งลงท้ายด้วย I เช่น OMOSHIROI แปลว่า "น่าสนใจ" และ ISOGASHII แปลว่า "ยุ่ง" คำคุณศัพท์อีกประเภท คือ คำคุณศัพท์ NA ซึ่งจะเติม NA ต่อท้ายคำคุณศัพท์ประเภทนี้เมื่อนำหน้าคำนามที่ขยาย เช่น HIMA ซึ่งแปลว่า “ว่าง”

เมื่อเติม SÔ ซึ่งใช้สำหรับการคาดเดา ต่อจากคำคุณศัพท์ I ต้องเปลี่ยน I เป็น SÔ เช่น ISOGASHII ซึ่งแปลว่า “ยุ่ง” กลายเป็น ISOGASHISÔ มีความหมายว่า “ท่าทางยุ่ง”

สำหรับคำคุณศัพท์ NA ก็เพียงแต่ใส่ SÔ เข้าไปได้เลย เช่น HIMA แปลว่า “ว่าง” กลายเป็น HIMASÔ มีความหมายว่า “ท่าทางว่าง”
ต่อไปคือคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยน SÔ ให้อยู่ในรูปปฏิเสธ ในกรณีคำคุณศัพท์ I เปลี่ยน I เป็น KU NASASÔ เช่น ISOGASHII แปลว่า “ยุ่ง” กลายเป็น ISOGASHIKU NASASÔ มีความหมายว่า “ท่าทางไม่ยุ่ง”

ส่วนคำคุณศัพท์ NA เติม DEWA NASASÔ ต่อท้ายคำคุณศัพท์เหล่านั้น เช่น HIMA แปลว่า “ว่าง” เปลี่ยนเป็น HIMA DEWA NASASÔ แปลว่า “ท่าทางไม่ว่าง”
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK