เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > วิธีใช้คำช่วย NI (บทเรียนที่ 16)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีใช้คำช่วย NI (บทเรียนที่ 16)

ถ้าคำกริยาในภาคแสดงของประโยคแสดงถึงการดำรงอยู่ เช่น IMASU (อยู่, มี) NI จะบ่งชี้สถานที่ที่มีบางสิ่งอยู่ เช่น “ผมอยู่ที่สถานีครับ” คือ WATASHI WA EKI NI IMASU.

ถ้าคำกริยาภาคแสดงเป็นการแสดงถึงการเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลง เช่น IKIMASU (ไป) NI จะบ่งชี้จุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงนั้น เช่น “ผมไปที่สถานีครับ” คือ WATASHI WA EKI NI IKIMASU.

NI ยังบ่งชี้เวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะอีกด้วย เช่น วันที่หรือเวลา เมื่อจะพูด “แอนนามา 10 โมงครับ” เป็นภาษาญี่ปุ่น คำว่า “สิบโมง” คือ JÛJI คำกริยา “มา” หรือ "จะมา" คือ KIMASU เพราะฉะนั้น จะพูดว่า ANNA WA JÛJI NI KIMASU. เราไม่สามารถใช้ NI กับคำต่าง ๆ เช่น พรุ่งนี้ หรือ สัปดาห์หน้า เพราะเวลาที่ระบุนั้นจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าพูดเมื่อไร ดังนั้น ถ้าต้องการจะพูดว่า “แอนนาจะมาพรุ่งนี้ครับ” พรุ่งนี้ คือ ASHITA จะพูดว่า ANNA WA ASHITA KIMASU เราไม่สามารถพูดว่า ANNA WA ASHITA NI KIMASU

นอกจากนี้ NI ยังทำหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายหน้าที่ด้วย เมื่อปรากฏออกมา ขอให้ทุกท่านพยายามจดจำการใช้ทุกครั้ง
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK