เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > รูปปฏิเสธของคำคุณศัพท์ (บทเรียนที่ 15)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

รูปปฏิเสธของคำคุณศัพท์ (บทเรียนที่ 15)

ในบทเรียนบทที่ 13 เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นว่ามี 2 ประเภท คือ คำคุณศัพท์ I และ NA คำคุณศัพท์ I ลงท้ายด้วยพยัญชนะ I เช่น ATARASHII (ใหม่) ส่วนคำคุณศัพท์ NA นั้น เมื่อจะใช้ ให้เติม NA ไว้หน้าคำนามที่คำคุณศัพท์นี้ไปขยาย เพราะฉะนั้น DAIJÔBU (ไม่เป็นไร) ซึ่งได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้ ก็จะกลายเป็น DAIJÔBUNA เมื่อนำหน้าคำนาม การแปลงคำคุณศัพท์ I ให้เป็นรูปปฏิเสธ ทำได้โดยแทนที่ I ด้วย KUNAI เพราะฉะนั้น รูปปฏิเสธของ ATARASHII (ใหม่) คือ ATARASHIKUNAI (ไม่ใหม่)
การทำให้คำคุณศัพท์ NA อยู่ในรูปปฏิเสธ ทำได้โดยเติม DEWANAI ดังนั้น รูปปฏิเสธของ DAIJÔBU (ไม่เป็นไร) คือ DAIJÔBU DEWANAI (เป็นเรื่อง)

การสนทนาจะฟังดูเป็นกันเอง ถ้าใช้ JANAI แทนที่ DEWANAI และพูดว่า DAIJÔBU JANAI

กรุณาเข้าไปที่ "ข้อมูลเสริมการเรียน"
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK