เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำกริยารูป TA (บทเรียนที่ 12)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป TA (บทเรียนที่ 12)

คำกริยารูป TA เป็นการผันคำกริยาที่ลงท้ายด้วย TA หรือ DA สำหรับรูปอดีตของคำกริยา สำหรับวิธีการผันคำกริยารูป MASU ให้เป็นรูป TA รูปแบบพื้นฐานคือ การเปลี่ยน MASU เป็น TA NAREMASU แปลว่า “เคยชิน” กลายเป็น NARETA สังเกตให้ดีนะครับ คำว่า NAREMASU พยางค์ก่อนคำว่า MASU คือ RE และมีสระ E การผันแบบนี้ใช้ได้กับคำกริยาที่มีสระ E นำหน้า MASU และคำกริยาบางคำที่มีสระ I
นำหน้า MASU

ส่วนในรูปแบบอื่นนั้น เราไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะ MASU แต่ยังเปลี่ยนพยางค์ที่นำหน้า MASU ด้วย

ถ้าพยางค์ที่นำหน้า MASU คือ RI ต้องเปลี่ยนทั้ง RI และ MASU คือ จาก RIMASU เปลี่ยนไปเป็น TTA ดังนั้น ATSUMARIMASU แปลว่า “รวมตัว”กลายเป็น ATSUMATTA กฎข้อนี้ใช้ได้กับกรณีที่พยางค์ที่นำหน้า MASU คือ I หรือ CHI ด้วย

ถ้าพยางค์ที่นำหน้า MASU คือ MI NI หรือ BI จะต้องเปลี่ยนทั้งพยางค์นั้นและ MASU เป็น NDA เช่น YOMIMASU แปลว่า “อ่าน” กลายเป็น YONDA

ถ้าพยางค์นำหน้า MASU คือ KI เปลี่ยนพยางค์นั้น และ MASU เป็น ITA ดังนั้น KIKIMASU แปลว่า “ฟัง” กลายเป็น KIITA ถ้าพยางค์ที่นำหน้า MASU คือ GI เปลี่ยนพยางค์นั้นและ MASU ให้เป็น IDA ISOGIMASU หมายถึง “รีบ” กลายเป็น ISOIDA

อันที่จริงแล้ว วิธีการผันคำกริยารูปTA เป็นแบบเดียวกับคำกริยารูปTE เราสามารถแทนที่คำว่า TE ด้วยคำว่า TA และ DE แทน DA
เรามาจำหลักภาษาข้อนี้กันด้วยเสียงเพลง กรุณาไปที่ "ข้อมูลเสริมการเรียน"
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK