เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > IMASU และ ARIMASU (บทเรียนที่ 10)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

IMASU และ ARIMASU (บทเรียนที่ 10)

ในบทเรียนบทที่ 7
แอนนาประหลาดใจที่เห็นเค้กหลายชิ้นที่ร้านเค้ก และพูดว่า KÊKI GA IPPAI ARIMASU แปลว่า “มีเค้กเยอะแยะค่ะ” ในกรณีนี้ ถ้าประธานเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ใช้คำว่า ARIMASU เราตัดสินว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต โดยไม่ดูแค่ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตหรือไม่ แต่ดูด้วยว่าสิ่งนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองหรือไม่ พืชก็คือสิ่งมีชีวิต แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ เพราะฉะนั้น เราใช้คำว่า ARIMASU กับพืช ส่วนปลาที่ขายกันที่ร้านเคลื่อนที่ไม่ได้เช่นกัน เราใช้คำว่า ARIMASU กับมันครับ แต่ปลาที่ว่ายไปมาในตู้ปลานั้น เราใช้คำว่า IMASU

รถโดยสารประจำทางกับรถยนต์ เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยตัวเอง แต่ถ้ามีคนขับ เราใช้คำกริยา IMASU อธิบายโดยสรุปคือ คำกริยาที่แสดงถึงการมีอยู่ของคนและสัตว์ คือ IMASU แปลว่า “อยู่หรือมี” รูปปฏิเสธของคำนี้คือ
IMASEN แปลว่า “ไม่อยู่หรือไม่มี”

เมื่อเราพูดถึงการมีอยู่ของสิ่งไม่มีชีวิต เราใช้คำกริยา ARIMASU, แปลว่า “มีหรืออยู่” รูปปฏิเสธของคำกริยานี้ คือ ARIMASEN, แปลว่า “ไม่มีหรือไม่อยู่”
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK