เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ทบทวน: เลือกข้อไหนดีนะ

ทบทวน: เลือกข้อไหนดีนะ

ทบทวน: เลือกข้อไหนดีนะ

คำถามเหล่านี้เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้ว แต่ละคำถามมีคำตอบให้เลือก 2 ข้อ หากต้องการทราบว่าสำนวนและไวยากรณ์ที่ท่านได้เรียนไปแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ กรุณาตรวจคำตอบกับแอนนาและโรดริโก

ข้อ1

ระดับ

ข้อไหนถูกต้อง หากต้องการพูดว่า "ดิฉันคือแอนนา" เป็นภาษาญี่ปุ่น

あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、たちつてと、なにぬねの。
AIUEO, KAKIKUKEKO, SASHISUSESO, TACHITSUTETO, NANINUNENO.
ถูกต้อง!
เสียใจด้วย! คำตอบที่ถูกต้องคือ...

あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、たちつてと、なにぬねの。 AIUEO, KAKIKUKEKO, SASHISUSESO, TACHITSUTETO, NANINUNENO.

คำอธิบาย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ทบทวนหน้าบทเรียนที่เกี่ยวข้อง:

คำถามที่เคยออกอากาศ

กรุณาตอบคำถามอื่น ๆ
จะมีคำถามใหม่เพิ่มขึ้น 2 คำถามทุกเดือน
จำนวนดาวแสดงระดับความยาก

 • ข้อ1
 • ข้อ2
 • ข้อ3
 • ข้อ4
 • ข้อ5
 • ข้อ6
 • ข้อ7
 • ข้อ8
 • ข้อ9
 • ข้อ10
 • ข้อ11
 • ข้อ12
 • ข้อ13
 • ข้อ14
 • ข้อ15
 • ข้อ16
 • ข้อ17
 • ข้อ18
 • ข้อ19
 • ข้อ20
 • ข้อ21
 • ข้อ22
 • ข้อ23
 • ข้อ24
 • ข้อ25
 • ข้อ26
 • ข้อ27
 • ข้อ28
 • ข้อ29
 • ข้อ30
 • ข้อ31
 • ข้อ32
 • ข้อ33
 • ข้อ34
 • ข้อ35
 • ข้อ36
 • ข้อ37
 • ข้อ38
 • ข้อ39
 • ข้อ40
 • ข้อ41
 • ข้อ42
 • ข้อ43
 • ข้อ44
 • ข้อ45
 • ข้อ46
 • ข้อ47
 • ข้อ48
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK