เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > วิธีผันคำกริยาให้อยู่ในรูป TE (2) (บทเรียนที่ 9)

ข้อมูลเสริมการเรียน

วิธีผันคำกริยาให้อยู่ในรูป TE (2) (บทเรียนที่ 9)

กฎเหล่านี้มีเพลงช่วยจำนะครับ เพลงนี้จะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับวิธีการผันคำกริยา MASU
เพลง
ดนตรีประกอบให้ร้องตาม

I-CHI-RI TTE, MI-NI-BI NDE

I-CHI-RI TTE, MI-NI-BI NDE

KI ITE, GI IDE, ITTE

KI ITE, GI IDE, ITTE

เพลง
(MP3)
ดาวน์โหลด
ดนตรีประกอบให้ร้องตาม
(MP3)
ดาวน์โหลด
โน้ตเพลง
(PDF)
ดาวน์โหลด

รูปMASU รูปTE
TSUKAIMASU
ใช้
TSUKATTE
MACHIMASU
รอ
MATTE
ATSUMARIMASU
รวมตัว
ATSUMATTE
YOMIMASU
อ่าน
YONDE
KAKIMASU
เขียน
KAITE
ISOGIMASU
รีบ
ISOIDE
IKIMASU
ไป
ITTE

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK