เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > TSU : ลักษณนามสำหรับสิ่งของ (บทเรียนที่ 7)

ข้อมูลเสริมการเรียน

TSU : ลักษณนามสำหรับสิ่งของ (บทเรียนที่ 7)

วิธีนับจำนวนจากหนึ่งถึงสิบเมื่อมีลักษณนาม TSU ต่อท้าย
การนับสิบมีลักษณะพิเศษ คือ ไม่มี TSU ต่อท้าย และออกเสียงว่า TÔ
1つ HITOTSU
2つ FUTATSU
3つ MITTSU
4つ YOTTSU
5つ ITSUTSU
6つ MUTTSU
7つ NANATSU
8つ YATTSU
9つ KOKONOTSU
10

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK