เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > ตัวเลข (1) (บทเรียนที่ 6)

ข้อมูลเสริมการเรียน

ตัวเลข (1) (บทเรียนที่ 6)

0 REI, ZERO
1 ICHI
2 NI
3 SAN
4 YON, SHI
5 GO
6 ROKU
7 NANA, SHICHI
8 HACHI
9 KYÛ, KU
10

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK