เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > ฤดู (บทเรียนที่ 36)

ข้อมูลเสริมการเรียน

ฤดู (บทเรียนที่ 36)

HARU ฤดูใบไม้ผลิ
NATSU ฤดูร้อน
AKI ฤดูใบไม้ร่วง
FUYU ฤดูหนาว

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK