เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > รูปสามารถของคำกริยา (บทเรียนที่ 35)

ข้อมูลเสริมการเรียน

รูปสามารถของคำกริยา (บทเรียนที่ 35)

รูป MASU รูปสามารถ
TSUKAIMASU
ใช้
TSUKAEMASU
MACHIMASU
รอ
MATEMASU
ATSUMARIMASU
รวมตัว
ATSUMAREMASU
YOMIMASU
อ่าน
YOMEMASU
KAKIMASU
เขียน
KAKEMASU
ISOGIMASU
รีบ
ISOGEMASU
IKIMASU
ไป
IKEMASU
TABEMASU
กิน
TABERAREMASU
OBOEMASU
จำ
OBOERAREMASU
IMASU
มี, อยู่
IRAREMASU
MIMASU
ดู
MIRAREMASU
KIMASU
มา
KORAREMASU
SHIMASU
ทำ
DEKIMASU

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK