เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > ตัวเลข (3) (บทเรียนที่ 35)

ข้อมูลเสริมการเรียน

ตัวเลข (3) (บทเรียนที่ 35)

100 HYAKU
200 NIHYAKU
300 SANBYAKU
400 YONHYAKU
500 GOHYAKU
600 ROPPYAKU
700 NANAHYAKU
800 HAPPYAKU
900 KYÛHYAKU
1000 SEN
2000 NISEN
3000 SANZEN
4000 YONSEN
5000 GOSEN
6000 ROKUSEN
7000 NANASEN
8000 HASSEN
9000 KYÛSEN
10000 ICHIMAN
20000 NIMAN
30000 SANMAN
40000 YONMAN
50000 GOMAN
60000 ROKUMAN
70000 NANAMAN
80000 HACHIMAN
90000 KYÛMAN

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK