เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > ตัวเลข (2) (บทเรียนที่ 31)

ข้อมูลเสริมการเรียน

ตัวเลข (2) (บทเรียนที่ 31)

10
11 JÛICHI
12 JÛNI
13 JÛSAN
14 JÛSHI, JÛYON
15 JÛGO
16 JÛROKU
17 JÛNANA, JÛSHICHI
18 JÛHACHI
19 JÛKYÛ, JÛKU
20 NIJÛ
20 NIJÛ
30 SANJÛ
40 YONJÛ
50 GOJÛ
60 ROKUJÛ
70 NANAJÛ
80 HACHIJÛ
90 KYÛJÛ

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK