เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > วันที่ (บทเรียนที่ 27)

ข้อมูลเสริมการเรียน

วันที่ (บทเรียนที่ 27)

TSUITACHI วันที่ 1
FUTSUKA วันที่ 2
MIKKA วันที่ 3
YOKKA วันที่ 4
ITSUKA วันที่ 5
MUIKA วันที่ 6
NANOKA วันที่ 7
YÔKA วันที่ 8
KOKONOKA วันที่ 9
TÔKA วันที่ 10
JÛICHINICHI วันที่ 11
HATSUKA วันที่ 20
NIJÛYOKKA วันที่ 24

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK