เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > รูปคำสั่งของคำกริยา (บทเรียนที่ 25)

ข้อมูลเสริมการเรียน

รูปคำสั่งของคำกริยา (บทเรียนที่ 25)

รูป MASU รูปคำสั่ง
TSUKAIMASU
ใช้
TSUKAE
MACHIMASU
รอ
MATE
ATSUMARIMASU
รวมตัว
ATSUMARE
YOMIMASU
อ่าน
YOME
KAKIMASU
เขียน
KAKE
ISOGIMASU
รีบ
ISOGE
IKIMASU
ไป
IKE
TABEMASU
กิน
TABERO
OBOEMASU
จำ
OBOERO
IMASU
มี, อยู่
IRO
MIMASU
ดู
MIRO
KIMASU
มา
KOI
SHIMASU
ทำ
SHIRO

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK