เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > รูปถูกกระทำของกริยา (บทเรียนที่ 23)

ข้อมูลเสริมการเรียน

รูปถูกกระทำของกริยา (บทเรียนที่ 23)

รูป MASU รูปถูกกระทำ
TSUKAIMASU
ใช้
TSUKAWAREMASU
MACHIMASU
รอ
MATAREMASU
ATSUMARIMASU
รวมตัว
ATSUMARAREMASU
YOMIMASU
อ่าน
YOMAREMASU
KAKIMASU
เขียน
KAKAREMASU
ISOGIMASU
รีบ
ISOGAREMASU
IKIMASU
ไป
IKAREMASU
TABEMASU
กิน
TABERAREMASU
OBOEMASU
จำ
OBOERAREMASU
IMASU
มี,อยู่
IRAREMASU
MIMASU
ดู
MIRAREMASU
KIMASU
มา
KORAREMASU
SHIMASU
ทำ
SAREMASU

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK