เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > รูปอดีตของคำคุณศัพท์ (บทเรียนที่ 19)

ข้อมูลเสริมการเรียน

รูปอดีตของคำคุณศัพท์ (บทเรียนที่ 19)

คำคุณศัพท์ I รูปอดีต
URESHII
ดีใจ
URESHIKATTA
OMOSHIROI
น่าสนใจ
OMOSHIROKATTA
ISOGASHII
ยุ่ง
ISOGASHIKATTA
YASUI
ถูก
YASUKATTA
KAWAII
น่ารัก
KAWAIKATTA
ÔKII
ใหญ่
ÔKIKATTA
OISHII
อร่อย
OISHIKATTA
II
ดี
YOKATTA
คำคุณศัพท์ NA รูปอดีต
DAIJÔBU
ไม่เป็นไร
DAIJÔBUDATTA
JÔZU
เก่ง
JÔZUDATTA
GENKI
แข็งแรง
GENKIDATTA
SUKI
ชอบ
SUKIDATTA
YÛMEI
มีชื่อเสียง
YÛMEIDATTA

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK