เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > รูปปฏิเสธของคำคุณศัพท์ (บทเรียนที่ 15)

ข้อมูลเสริมการเรียน

รูปปฏิเสธของคำคุณศัพท์ (บทเรียนที่ 15)

คำคุณศัพท์ I รูปปฏิเสธ
URESHII
ดีใจ
URESHIKUNAI
OMOSHIROI
น่าสนใจ
OMOSHIROKUNAI
ISOGASHII
ยุ่ง
ISOGASHIKUNAI
YASUI
ถูก
YASUKUNAI
KAWAII
น่ารัก
KAWAIKUNAI
ÔKII
ใหญ่
ÔKIKUNAI
OISHII
อร่อย
OISHIKUNAI
II
ดี
YOKUNAI
คำคุณศัพท์ NA รูปปฏิเสธ
DAIJÔBU
ไม่เป็นไร
DAIJÔBU DEWANAI
JÔZU
เก่ง
JÔZU DEWANAI
GENKI
แข็งแรง
GENKI DEWANAI
SUKI
ชอบ
SUKI DEWANAI
YÛMEI
มีชื่อเสียง
YÛMEI DEWANAI

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK