เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 43

บทเรียนที่ 43

ทำไมครับ

แอนนากำลังไปทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย และไปชมปราสาทฮิเมะจิในจังหวัดเฮียวโงะ

บทเรียนที่ 43 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

DÔSHITE DESHÔ KA

บทสนทนา

先生 姫路城は奇跡の城と言われています。
どうしてでしょうか。
ว่ากันว่าปราสาทฮิเมะจิ เป็นปราสาทมหัศจรรย์ครับ ทำไมครับ
อาจารย์ HIMEJI-JÔ WA KISEKI NO SHIRO TO IWARETE IMASU.
DÔSHITE DESHÔ KA.
ว่ากันว่าปราสาทฮิเมะจิ เป็นปราสาทมหัศจรรย์ครับ ทำไมครับ
ロドリゴ 戦争でも焼けなかったからです。 เพราะไฟไม่ไหม้แม้ในสงครามครับ
โรดริโก SENSÔ DEMO YAKENAKATTA KARA DESU.
เพราะไฟไม่ไหม้แม้ในสงครามครับ
アンナ さすが、ロドリゴ! เยี่ยม โรดริโก!
แอนนา SASUGA, RODORIGO!
เยี่ยม โรดริโก!

หลักไวยากรณ์

DÔSHITE DESHÔ KA

(ทำไมคะ/ครับ)

DÔSHITE แปลว่า "ทำไม" ถ้าใช้ในลักษณะที่เป็นทางการ DÔSHITE จะกลายเป็น NAZE เช่น NAZE DESHÔ KA

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีใช้ DESHÔ
ใช้ DESHÔ ลงท้ายประโยคเมื่อพูดถึงแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือบางสิ่งที่ไม่แน่นอน และถ้าใช้คำนี้รวมกับคำนามหรือคำคุณศัพท์ ให้แทนที่ DESU ตอนท้ายประโยคด้วย DESHÔ

คำเลียนเสียงและท่าทาง

เสียงตอบถูก เสียงตอบผิด
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

ปราสาทฮิเมะจิรู้จักกันในอีกชื่อว่าปราสาทนกกระสาขาว นกกระสาขาวคือนกสีขาวชนิดหนึ่ง ที่มาของชื่อนี้มีข้อสันนิษฐานต่าง ๆ นานา ข้อที่แพร่หลายคือ ปราสาทนี้ลักษณะเหมือนนกกระสาขาว

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK