เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 40

บทเรียนที่ 40

ปวดศรีษะตุบ ๆ ค่ะ

แอนนาป่วยเป็นหวัดและนอนซมบนเตียงในห้องพัก คุณแม่ประจำหอพักรู้สึกเป็นห่วง จึงแวะมาเยี่ยมดูอาการของแอนนาว่าเป็นอย่างไรบ้าง

บทเรียนที่ 40 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU

บทสนทนา

寮母 おかゆですよ。
体調は、どう?
ข้าวต้มนะคะ สภาพร่างกาย เป็นไง
คุณแม่ประจำหอพัก OKAYU DESU YO.
TAICHÔ WA, DÔ?
ข้าวต้มนะคะ สภาพร่างกาย เป็นไง
アンナ 頭がずきずきします。 ปวดศีรษะตุบ ๆ ค่ะ
แอนนา ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU.
ปวดศีรษะตุบ ๆ ค่ะ
寮母 そう。欲しいものがあったら、言ってね。 อ้อ ถ้ามีอะไรที่อยากได้ บอกนะ
คุณแม่ประจำหอพัก SÔ. HOSHII MONO GA ATTARA, ITTE NE.
อ้อ ถ้ามีอะไรที่อยากได้ บอกนะ

หลักไวยากรณ์

คำเลียนท่าทาง + SHIMASU

ZUKIZUKI คือ คำเลียนท่าทาง ใช้คำนี้ได้เมื่อมีอาการปวดศีรษะและรู้สึกปวดตุบ ๆ
ถ้ารวมกับคำว่า SHIMASU แปลว่า “ทำ” คำนี้จะกลายเป็นคำกริยา
e.g.) ZUKIZUKI SHIMASU แปลว่า “ปวดตุบ ๆ”   

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยาในภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
คำกริยาในภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีรูปแบบการผันของตัวเอง

คำเลียนเสียงและท่าทาง

หนาวเพราะเป็นไข้/คลื่นไส้พะอืดพะอม
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

ในญี่ปุ่น เมื่อเกิดความรู้สึกไม่อยากอาหาร ข้าวต้มคืออาหารประเภทที่มักนิยมรับประทาน ว่ากันว่าแอปเปิลบดก็เป็นที่นิยมด้วย ทั้งข้าวต้มและแอปเปิลบดเป็นอาหารอ่อน ๆ และย่อยง่าย

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK