เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 39

บทเรียนที่ 39

คิดว่าหวัดครับ

แอนนารู้สึกไม่สบาย จึงไปหาหมอที่โรงพยาบาล โดยมีคุณแม่ประจำหอพักไปเป็นเพื่อน

บทเรียนที่ 39 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

KAZE DA TO OMOIMASU

บทสนทนา

医者 どうしましたか。 เป็นอะไรครับ
แพทย์ DÔ SHIMASHITA KA.
เป็นอะไรครับ
アンナ せきが出ます。 ไอค่ะ
แอนนา SEKI GA DEMASU.
ไอค่ะ
寮母 熱も37.8度あります。 มีไข้ 37.8 องศาด้วยค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก NETSU MO SANJÛNANA TEN HACHI DO ARIMASU.
มีไข้ 37.8 องศาด้วยค่ะ
医者 喉を見せてください。
かぜだと思います。
ขอดูคอหน่อยครับ
คิดว่าหวัดครับ
แพทย์ NODO O MISETE KUDASAI.
KAZE DA TO OMOIMASU.
ขอดูคอหน่อยครับ คิดว่าหวัดครับ

หลักไวยากรณ์

อาการ

อธิบายอาการ
ATAMA GA ITAI DESU ปวดศีรษะ
HANAMIZU GA DEMASU น้ำมูกไหล
ONAKA GA ITAI DESU ปวดท้อง

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คิดว่า
เมื่อแสดงความเห็นหรือคาดเดา ก่อนอื่น ให้เริ่มต้นประโยคด้วยความคิดนั้น และต่อท้ายด้วย TO OMOIMASU แปลว่า “คิดว่า”

คำเลียนเสียงและท่าทาง

ไอ
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

พนักงานเก็บเงินที่โรงพยาบาลและเภสัชกรพูดเหมือนกันว่า ODAIJINI แปลว่า “รักษาสุขภาพ” ทุกคนเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับตัวดิฉัน ทำให้ดิฉันเกิดความรู้สึกอบอุ่นขึ้นในใจ ดิฉันจะทำเต็มที่สุดความสามารถเพื่อให้หายป่วยเร็ว ๆ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK