เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 35

บทเรียนที่ 35

บัตรเครดิตใช้ได้ไหมครับ

แอนนากำลังรับประทานซูชิสด ๆ อย่างเอร็ดอร่อยกับเค็นตะที่ร้านซูชิสายพานค่ะ

บทเรียนที่ 35 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

KUREJITTO KÂDO WA TSUKAEMASU KA

บทสนทนา

健太 お勘定をお願いします。 ขอชำระเงินครับ
เค็นตะ OKANJÔ O ONEGAI SHIMASU.
ขอชำระเงินครับ
店員 全部で5200円です。 ทั้งหมด 5,200 เยนครับ
พนักงาน ZENBU DE GOSEN NIHYAKU EN DESU.
ทั้งหมด 5,200 เยนครับ
健太 クレジットカードは使えますか。 บัตรเครดิตใช้ได้ไหมครับ
เค็นตะ KUREJITTO KÂDO WA TSUKAEMASU KA.
บัตรเครดิตใช้ได้ไหมครับ
店員 はい、使えます。 ครับ ใช้ได้ครับ
พนักงาน HAI, TSUKAEMASU.
ครับ ใช้ได้ครับ

หลักไวยากรณ์

ตัวเลข

เรียนรู้ตัวเลขบ่งชี้จำนวนมาก
กรุณาไปที่ "ข้อมูลเสริมการเรียน"

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

รูปสามารถของคำกริยา
คำกริยารูปสามารถมี 2 ความหมาย คือ ใช้แสดงความสามารถ เช่น เมื่อต้องการพูดว่า “ดิฉันพูดภาษาญี่ปุ่นได้” ใช้รูปแสดงความสามารถของ HANASHIMASU (พูด) และพูดว่า HANASEMASU แปลว่า “พูดได้”

คำเลียนเสียงและท่าทาง

เสียงอิเล็กทรอนิก
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

เค็นตะเลี้ยงซูชิดิฉันค่ะ เราพูดว่า GOCHISÔSAMA DESHITA หลังรับประทานอาหาร ดิฉันทราบมาว่าเราพูดว่า GOCHISÔSAMA DESHITA เมื่อมีคนเชิญเราไปรับประทานอาหารด้วยค่ะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK