เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 3

บทเรียนที่ 3

ห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ

ซะกุระจะพาแอนนาไปเที่ยวรอบ ๆ มหาวิทยาลัยค่ะ

บทเรียนที่ 3 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

TOIRE WA DOKO DESU KA

บทสนทนา

さくら ここは教室です。 ที่นี่คือห้องเรียนค่ะ
ซะกุระ KOKO WA KYÔSHITSU DESU.
ที่นี่คือห้องเรียนค่ะ
アンナ わあ、広い。 โอ้โห กว้าง
แอนนา WÂ, HIROI.
โอ้โห กว้าง
さくら あそこは図書館。 ที่โน่นคือห้องสมุด
ซะกุระ ASOKO WA TOSHOKAN.
ที่โน่นคือห้องสมุด
アンナ トイレはどこですか。 ห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ
แอนนา TOIRE WA DOKO DESU KA.
ห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ
さくら すぐそこです。 อยู่ที่นั่นเองค่ะ
ซะกุระ SUGU SOKO DESU.
อยู่ที่นั่นเองค่ะ

หลักไวยากรณ์

  WA DOKO DESU KA

(...อยู่ที่ไหนคะ/ครับ)

DOKO DESU KA คือสำนวนที่ใช้เมื่อต้องการถามถึงสถานที่ เช่น TOIRE WA DOKO DESU KA (ห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำบ่งชี้
คำบ่งชี้คือคำที่ใช้เมื่อเราต้องการจะชี้ถึงสิ่งของ บุคคลหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่เรากำลังพูดถึง เราเรียกคำเหล่านี้ว่า KO-SO-A-DO โดยนำพยางค์แรกของคำ 4 กลุ่มนี้มาประกอบกัน

คำเลียนเสียงและท่าทาง

สัตว์เดิน
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

เมื่อดิฉันถามว่า ‘TOIRE WA DOKO DESU KA’ แปลว่า “ห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ” มีคนบอกดิฉันเรื่องสถานที่ คนฟังเข้าใจภาษาญี่ปุ่นของดิฉันแล้วค่ะ นับแต่นี้ไป ดิฉันก็จะหาทางไปไหนต่อไหนได้เองค่ะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK