เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 29

บทเรียนที่ 29

พอดูใกล้ ๆ ก็ใหญ่นะคะ

แอนนาไปเที่ยวเมืองชิซุโอะกะ บ้านเกิดของซะกุระ วันนี้เค็นตะลูกพี่ลูกน้องของซะกุระพาแอนนาไปเที่ยวชมมุมสวย ๆ ของภูเขาฟูจิ

บทเรียนที่ 29 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

CHIKAKU DE MIRU TO, ÔKII DESU NE

บทสนทนา

アンナ 富士山だ。
近くで見ると、大きいですね。
ภูเขาฟูจิ พอดูใกล้ ๆ ก็ใหญ่นะคะ
แอนนา FUJISAN DA. CHIKAKU DE MIRU TO, ÔKII DESU NE.
ภูเขาฟูจิ พอดูใกล้ ๆ ก็ใหญ่นะคะ
アンナ あれ。雲の形が帽子みたいです。 อ้าว รูปร่างของเมฆดูเหมือนหมวกค่ะ
แอนนา ARE. KUMO NO KATACHI GA BÔSHI MITAI DESU.
อ้าว รูปร่างของเมฆดูเหมือนหมวกค่ะ
健太 あの雲が見えると、雨が降るんだよ。 พอเห็นเมฆโน้น ฝนก็จะตกนะ
เค็นตะ ANO KUMO GA MIERU TO, AME GA FURU N DA YO.
พอเห็นเมฆโน้น ฝนก็จะตกนะ

หลักไวยากรณ์

  TO

ถ้าคำช่วย TO ตามหลังกริยา จะเป็นการบ่งชี้เงื่อนไข กริยาที่ใช้นั้นจะเป็นรูปพจนานุกรม หรือรูป NAI นำหน้า TO
e.g.) ANO KUMO GA MIERU TO, AME GA FURIMASU.
(พอเห็นเมฆโน้น ฝนก็จะตกครับ)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

N DA ใช้เพื่ออธิบายบางสิ่งบางอย่าง
รูปพื้นฐานของ N DA คือ NO DA พูดว่า NO DA ที่ท้ายประโยคเมื่อต้องการอธิบายว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น ทำไม หรือสถานการณ์อะไร ในการสนทนาแบบเป็นกันเองนั้น ใช้ N DA แต่ถ้าจะพูดแบบสุภาพ ให้พูดว่า N DESU

คำเลียนเสียงและท่าทาง

ฝน
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

“ภูเขาฟูจิที่มีเมฆปกคลุมอยู่ ก็แลดูสวยงามนะคะ
เค็นตะพยากรณ์อากาศได้ด้วยรูปทรงของเมฆ เขารู้เยอะจังค่ะ
เค็นตะเป็นคนที่พึ่งพาได้”

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK