เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 23

บทเรียนที่ 23

ถูกคุณแม่ดุค่ะ

ตอนคุยกันที่มหาวิทยาลัย ซะกุระถามแอนนาถึงวันที่เธอกลับหอพักสายจนเลยเวลาประตูปิด

บทเรียนที่ 23 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

OKÂSAN NI SHIKARAREMASHITA

บทสนทนา

さくら この間は門限に間に合った? วันก่อน ทันประตูปิดไหม
ซะกุระ KONOAIDA WA MONGEN NI MANIATTA?
วันก่อน ทันประตูปิดไหม
アンナ いいえ。間に合いませんでした。
それで、お母さんに叱られました。
ไม่ ไม่ทันค่ะ
ก็เลยถูกคุณแม่ดุค่ะ
แอนนา IIE. MANIAIMASEN DESHITA.
SOREDE, OKÂSAN NI SHIKARAREMASHITA.
ไม่ ไม่ทันค่ะ ก็เลยถูกคุณแม่ดุค่ะ
アンナ 掃除当番が3回増えました。 เวรทำความสะอาดเพิ่มขึ้น 3 ครั้งค่ะ
แอนนา SÔJI TÔBAN GA SANKAI FUEMASHITA.
เวรทำความสะอาดเพิ่มขึ้น 3 ครั้งค่ะ
さくら それは大変だったね。 นั่นลำบากนะ
ซะกุระ SORE WA TAIHEN DATTA NE.
นั่นลำบากนะ

หลักไวยากรณ์

  MASEN DESHITA

ผันคำกริยารูป MASU ให้เป็นรูปปฏิเสธที่เป็นอดีตด้วยการแทนที่   MASU ด้วย   MASEN  DESHITA
e.g.)MANIAIMASU แปลว่า "ทัน"
>> รูปปฏิเสธ: MANIAIMASEN แปลว่า "ไม่ทัน"
>> รูปปฏิเสธที่เป็นอดีต: MANIAIMASEN DESHITA แปลว่า "ไม่ทัน"

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

สำนวนถูกกระทำ
ใช้สำนวนถูกกระทำเมื่อพูดจากมุมมองของคนที่ถูกกระทำ ซึ่งก็คือมุมมองของผู้รับการกระทำนั่นเอง เราใช้กริยารูปถูกกระทำ และบ่งชี้ว่าใครเป็นผู้กระทำกริยานั้นด้วยคำช่วย NI ต่อไปเป็นวิธีการผันคำกริยารูป MASU ไปเป็นรูปถูกกระทำ

คำเลียนเสียงและท่าทาง

การทำความสะอาด
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

การทำความสะอาดเป็นสิ่งที่เหนื่อยนะคะ แต่เมื่องานเสร็จแล้ว ทุกอย่างแลดูสะอาดเป็นเงางาม PIKA PIKA ดิฉันรู้สึกดีจังเลยค่ะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK