เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 10

บทเรียนที่ 10

ทุกคนอยู่ไหมครับ

วันนี้มีนัดตรวจสุขภาพที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาไปรวมตัวกันที่สถานที่ตรวจสุขภาพ

บทเรียนที่ 10 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

ZEN-IN IMASU KA

บทสนทนา

先生 はじめに身長と体重をはかります。
全員いますか。
อันดับแรก วัดส่วนสูงและน้ำหนักครับ ทุกคนอยู่ไหมครับ
อาจารย์ HAJIMENI SHINCHÔ TO TAIJÛ O HAKARIMASU.
ZEN-IN IMASU KA.
อันดับแรก วัดส่วนสูงและน้ำหนักครับ ทุกคนอยู่ไหมครับ
ロドリゴ アンナさんがいません。 คุณแอนนาไม่อยู่ครับ
โรดริโก ANNA-SAN GA IMASEN.
คุณแอนนาไม่อยู่ครับ
アンナ すみません。遅れました。 ขอโทษค่ะ มาสายค่ะ
แอนนา SUMIMASEN. OKUREMASHITA.
ขอโทษค่ะ มาสายค่ะ

หลักไวยากรณ์

MASHITA : รูปอดีตของ MASU

การผันคำกริยารูป MASU เป็นรูปอดีต เปลี่ยน MASU เป็น MASHITA         e.g.) TABEMASU(กิน) >> TABEMASHITA(กินในรูปอดีต)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

IMASU และ ARIMASU
ในบทเรียนบทที่ 7

คำเลียนเสียงและท่าทาง

ผิดหวัง
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

วันนี้ ดิฉันไปสายนิดหน่อย แต่ดิฉันทราบมาว่า ในญี่ปุ่น คนที่ไปสายไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจค่ะ GÂN.

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK