เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > วิธีใช้ podcast

วิธีใช้ podcast

"มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ทาง Podcast

เอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปน เผยแพร่เสียงของบทเรียนรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ทาง Podcast ด้วย คุณผู้ฟังบันทึกลงอุปกรณ์ครั้งแรกครั้งเดียว แล้วอุปกรณ์ของท่านก็จะดาวน์โหลดบทเรียนต่อ ๆ ไปมาสู่เครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อบทเรียนออกเผยแพร่แล้ว เสียงที่ดาวน์โหลดมานั้นสามารถรับฟังได้แม้อยู่ในบริเวณที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต และไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะพลาดการรับฟังบทเรียนใหม่ล่าสุด

เมื่อจะใช้ระบบ

ในการฟังเสียงผ่าน Podcast จำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สำหรับแอปพลิเคชันเพื่อฟัง Podcast สามารถหาได้จากทางอินเทอร์เน็ต

ในกรณีที่ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต:

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับการฟัง Podcast มาสู่อุปกรณ์
 2. เปิดแอปพลิเคชันขึ้น และสืบค้นเพื่อหา "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ของ NHK WORLD
 3. เลือก "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" และบันทึกไว้

ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล:

iTunes
 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Podcast ลงที่คอมพิวเตอร์ เช่น iTunes เป็นต้น
 2. บันทึกรายการที่ต้องการฟังลงในแอปพลิเคชัน
  (ในกรณีที่ใช้ iTunes)
  เรียกแอปพลิชันขึ้นมาเปิดการใช้งาน และเลือก "Podcast" จากแถบรายการ
  เปิดหน้าสำหรับ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" จากนั้นจึงลากและปล่อยแถบสัญลักษณ์ที่ชื่อ RSS Podcasting ลงในหน้าจอของ iTunes ก็จะเสร็จเรียบร้อย
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK