NHK WORLD > Jifunze Kijapani > Mwanzo wa ukurasa wa Kiswahili > Mwalimu Tufundishe > Kauli ya kulinganisha kwa kutumia NO HÔ GA na YORI (Somo la 32)

Mwalimu Tufundishe

Kauli ya kulinganisha kwa kutumia NO HÔ GA na YORI (Somo la 32)

Vivumishi vya Kijapani havina mnyambuliko wa ulinganifu. Kwa hiyo, unaelezea ulinganifu kwa kutumia YORI (kuliko), na NO HÔ GA (zaidi).

Kwa kawaida Thailand kuna joto zaidi ya Japan. Tufikirie mfano wa sentensi, “Thailand kuna joto zaidi kuliko Japani.” “Thailand” ni TAI. “Japani” ni NIHON. Kivumishi, “joto,” ni ATSUI. Hapa, unaizungumzia Thailand kama mada. Kwa hiyo unaanza na TAI WA. Kisha, unasema "Japani", NIHON, na unaongeza YORI (kuliko) baada ya neno hilo. Kwa hiyo, unasema NIHON YORI. “Joto” ni ATSUI. Kwa hiyo, “Thailand kuna joto zaidi kuliko Japani” ni TAI WA NIHON YORI ATSUI DESU.

Vilevile tunaweza kutumia NO HÔ GA (zaidi) kulinganisha joto la Thailand na Japani. Unaanza na TAI na kuongeza NO HÔ GA, hivyo useme TAI NO HÔ GA. Kisha utasema “Japani,” NIHON, na kuonegeza YORI, hivyo, NIHON YORI. “Joto” ni ATSUI. Kwa hiyo, “Thailand kuna joto zaidi kuliko Japani” ni TAI NO HÔ GA NIHON YORI ATSUI DESU.
*Utatoka kwenye tovuti ya NHK.