NHK WORLD > Jifunze Kijapani > Mwanzo wa ukurasa wa Kiswahili > Mwalimu Tufundishe > Namna ya kubadilisha vivumishi kuwa vielezi (Somo la 22)

Mwalimu Tufundishe

Namna ya kubadilisha vivumishi kuwa vielezi (Somo la 22)

Vivumishi vya Kijapani vinanyambulika na kuwa vielezi.
Unabadilisha vivumishi vya I ambavyo vinamalizikia na silabi I, kama vile HAYAI (mapema), na kuwa vielezi kwa kubadilisha silabi ya mwisho ya I na kuwa KU. Kwa hiyo, HAYAI inabadilika na kuwa HAYAKU. Ikiwa HAYAKU na NARIMASHITA (imekuwa) vitaunganishwa pamoja, vinageuka na kuwa HAYAKU NARIMASHITA (imekuwa mapema).

Kwa upande wa vivumishi vya NA, nitaelelezea hilo kwa kutumia kivumishi, JÔZU (mzuri kwa).
Umejifunza ya kwamba kivumishi cha NA kinapovumisha nomino, huwekwa NA mwishoni mwa kivumishi hicho. Kwa hiyo, JÔZU inabadilika na kuwa JÔZUNA. Unaweza kubadilisha vivumishi vya NA na kuwa vielezi kwa kuongeza NI baada ya maneno hayo. Kwa hiyo, JÔZU inakuwa JÔZUNI. Ukitaka kusema “Nimekuwa mzuri kwa kitu fulani,” utasema JÔZUNI NARIMASHITA.
*Utatoka kwenye tovuti ya NHK.