NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 9

行きます [IKIMASU]

رفتن

کلمه ها و عبارت های این درس

先生 明日、健康診断があります。 فردا شما را معاینه پزشکی خواهند کرد.
استاد ASHITA, KENKÔSHINDAN GA ARIMASU.
فردا شما را معاینه پزشکی خواهند کرد.
アンナ 何時からですか。 از چه ساعتی؟
آنا NANJI KARA DESU KA.
از چه ساعتی؟
先生 午前9時から11時までです。
ここに8時半に集まって下さい。
از ساعت 9 تا 11 صبح. خواهش می کنم ساعت 8:30 اینجا جمع شوید.
استاد GOZEN KUJI KARA JÛICHIJI MADE DESU. KOKO NI HACHIJI HAN NI ATSUMATTE KUDASAI.
از ساعت 9 تا 11 صبح. خواهش می کنم ساعت 8:30 اینجا جمع شوید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید