NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 6

します [SHIMASU]

انجام دادن (کاری)

کلمه ها و عبارت های این درس

さくら ところでアンナさん。
電話番号は何番ですか。
راستی، آنا. شماره تلفن شما چند است؟
ساکورا TOKORODE ANNA-SAN. DENWABANGÔ WA NANBAN DESU KA.
راستی، آنا. شماره تلفن شما چند است؟
アンナ ええと。080-1234-・・・。 بگذار ببینم. 080 – 1234 – ....
آنا ÊTO. REI HACHI REI – ICHI NI SAN YON – ...
بگذار ببینم. 080 – 1234 – ....
さくら ありがとう。
じゃ、今度、電話をしますね。
سپاسگزارم. پس، من دفعه ی بعد به شما زنگ می زنم.
ساکورا ARIGATÔ. JA, KONDO, DENWA O SHIMASU NE.
سپاسگزارم. پس، من دفعه ی بعد به شما زنگ می زنم.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید