NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 5

読みます [YOMIMASU]

خواندن

کلمه ها و عبارت های این درس

アンナ 私の部屋はこちらです。どうぞ。 اتاق من از این طرف است. بفرمایید.
آنا WATASHI NO HEYA WA KOCHIRA DESU. DÔZO.
اتاق من از این طرف است. بفرمایید.
さくら すごい!これは全部マンガ? شگفت انگیز است! آیا تمام آنها مانگا هستند؟
ساکورا SUGOI! KORE WA ZENBU MANGA?
شگفت انگیز است! آیا تمام آنها مانگا هستند؟
アンナ それは私の宝物です。
私は毎日マンガを読みます。
آنها گنجینه های من هستند.
من هر روز مانگا می خوانم.
آنا SORE WA WATASHI NO TAKARAMONO DESU.
WATASHI WA MAINICHI MANGA O YOMIMASU.
آنها گنجینه های من هستند.
من هر روز مانگا می خوانم.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید