NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 45

気持ち [KIMOCHI]

احساس

کلمه ها و عبارت های این درس

みんな アンナ、お誕生日おめでとう。 آنا، تولدت مبارک!
دوستان ANNA, OTANJÔBI OMEDETÔ.
آنا، تولدت مبارک!
健太 これ、ほんの気持ちです。 این یک چیز کوچک برای تو است.
کنتا KORE, HONNO KIMOCHI DESU.
این یک چیز کوچک برای تو است.
アンナ どうもありがとうございます。 خیلی سپاسگزارم.
آنا DÔMO ARIGATÔ GOZAIMASU.
خیلی سپاسگزارم.
さくら 何をもらったの? چه چیزی گرفتی؟
ساکورا NANI O MORATTA NO?
چه چیزی گرفتی؟
アンナ 開けてもいいですか。 اشکالی ندارد آن را باز کنم؟
آنا AKETE MO II DESU KA.
اشکالی ندارد آن را باز کنم؟
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید