NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 41

[SAMA]

آقا، خانم
این یک واژه ی احترام آمیز است که پس از نام یک فرد برای بیان احترام به آن شخص استفاده می شود. این عبارت مودبانه تر از SAN است. همچنین می توان از واژه ی SAMA روی پاکت نامه خطاب به گیرنده استفاده کرد.

کلمه ها و عبارت های این درس

アンナ 健太様
お元気ですか。
جناب کنتا
حالت خوب است؟
آنا KENTA SAMA
OGENKI DESU KA.
جناب کنتا
حالت خوب است؟
アンナ この間はありがとうございました。 برای آن مدت بسیار سپاسگزارم.
آنا KONOAIDA WA ARIGATÔ GOZAIMASHITA.
برای آن مدت بسیار سپاسگزارم.
アンナ 学園祭に行くことができて、楽しかったです。 خوشحال بودم که توانستم به جشنواره ی دانشگاه بروم.
آنا GAKUEN-SAI NI IKU KOTO GA DEKITE, TANOSHIKATTA DESU.
خوشحال بودم که توانستم به جشنواره ی دانشگاه بروم.
アンナ 次は東京で会いましょう。 به امید دیدار بعدی در توکیو.
آنا TSUGI WA TÔKYÔ DE AIMASHÔ.
به امید دیدار بعدی در توکیو.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید