NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 30

少し [SUKOSHI]

اندک زمانی
در اینجا MÔ SUKOSHI یعنی یک لحظه، برای اندک زمانی. عبارت SUKOSHI کمی مودبانه تر از CHOTTO است که با آن هم معناست.

کلمه ها و عبارت های این درس

さくら あ、雨だ。急いで帰りましょう。 آه! باران شروع شده است. بیایید زود برگردیم.
ساکورا A, AME DA. ISOIDE KAERIMASHÔ.
آه! باران شروع شده است. بیایید زود برگردیم.
アンナ ちょっと待ってください。もう少し写真を撮りたいです。 خواهش می کنم، یک لحظه صبر کنید. من می خواهم کمی بیشتر عکس بگیرم.
آنا CHOTTO MATTE KUDASAI. MÔ SUKOSHI SHASHIN O TORITAI DESU.
خواهش می کنم، یک لحظه صبر کنید. من می خواهم کمی بیشتر عکس بگیرم.
健太 雨にぬれたら、風邪をひくよ。 اگر زیر باران خیس بشوی، ممکن است سرما بخوری.
کنتا AME NI NURETARA, KAZE O HIKU YO.
اگر زیر باران خیس بشوی، ممکن است سرما بخوری.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید