NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 2

ありがとうございます [ARIGATÔ GOZAIMASU]

بسیار سپاسگزارم
شما خیلی راحت می توانید بگویید ARIGATÔ. اما اگر GOZAIMASU را به آن اضافه کنید، جمله ی شما مودبانه تر می شود.

کلمه ها و عبارت های این درس

アンナ さくらさん。はい、どうぞ。 خانم ساکورا. بفرمایید.
آنا SAKURA-SAN. HAI, DÔZO.
خانم ساکورا. بفرمایید.
さくら これは何ですか。 این چیست؟
ساکورا KORE WA NAN DESU KA.
این چیست؟
アンナ それはタイのお土産です。 آن یک سوغات از تایلند است.
آنا SORE WA TAI NO OMIYAGE DESU.
آن یک سوغات از تایلند است.
さくら ありがとうございます。 خیلی ممنون.
ساکورا ARIGATÔ GOZAIMASU.
خیلی ممنون.
アンナ どういたしまして。 خواهش می کنم.
آنا DÔITASHIMASHITE.
خواهش می کنم.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید