NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 2

さん [SAN]

آقا، خانم، دوشیزه
وقتی کسی را به اسم صدا می کنید، یک عنوان SAN هم پس از اسمش باید بیاورید. یعنی (آقا، خانم و یا دوشیزه)
شما می توانید پس از نام یک دختربچه بگویید CHAN و پس از نام پسربچه از KUN استفاده کنید. این واژه ها بیشتر برای کودکانی استفاده می شود که هنوز وارد دبستان نشده اند.

کلمه ها و عبارت های این درس

アンナ さくらさん。はい、どうぞ。 خانم ساکورا. بفرمایید.
آنا SAKURA-SAN. HAI, DÔZO.
خانم ساکورا. بفرمایید.
さくら これは何ですか。 این چیست؟
ساکورا KORE WA NAN DESU KA.
این چیست؟
アンナ それはタイのお土産です。 آن یک سوغات از تایلند است.
آنا SORE WA TAI NO OMIYAGE DESU.
آن یک سوغات از تایلند است.
さくら ありがとうございます。 خیلی ممنون.
ساکورا ARIGATÔ GOZAIMASU.
خیلی ممنون.
アンナ どういたしまして。 خواهش می کنم.
آنا DÔITASHIMASHITE.
خواهش می کنم.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید