NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 24

はい [HAI]

بله، اکنون، خوب
شما بیشتر عبارت HAI را به عنوان یک پاسخ مثبت استفاده می کنید. اما اینجا، برای جلب توجه دانشجویان استفاده می شود.

کلمه ها و عبارت های این درس

先生 はい、今日はここまでです。
来週の月曜日に試験をします。
خوب، درس امروز تا اینجاست. دوشنبه ی هفته ی آینده از شما امتحان می گیرم.
استاد HAI, KYÔ WA KOKO MADE DESU.
RAISHÛ NO GETSUYÔBI NI SHIKEN O SHIMASU.
خوب، درس امروز تا اینجاست. دوشنبه ی هفته ی آینده از شما امتحان می گیرم.
アンナ 先生、辞書を使ってもいいですか。 استاد، می توانیم از واژه نامه استفاده کنیم؟
آنا SENSEI, JISHO O TSUKATTE MO II DESU KA.
استاد، می توانیم از واژه نامه استفاده کنیم؟
先生 いいえ、だめです。使わないでください。 نه، نمی توانید. خواهش می کنم از آنها استفاده نکنید.
استاد IIE, DAME DESU. TSUKAWANAIDE KUDASAI.
نه، نمی توانید. خواهش می کنم از آنها استفاده نکنید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید