NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 21

まだ [MADA]

هنوز نه
اگر این واژه را تکرار کرده و بگویید MADA MADA، یعنی بر روی آن تاکید می کنید. اگر بگویید IIE, MADA MADA DESU (نه، هنوز راه طولانی در پیش دارم)، شما می توانید آرزو و خواست خود را با فروتنی بیان کنید.

کلمه ها و عبارت های این درس

さくら アンナ、上手だね。 آنا، شما خوب آواز می خوانید.
ساکورا ANNA, JÔZU DA NE.
آنا، شما خوب آواز می خوانید.
アンナ いいえ、それほどでも。 نه، نه چندان.
آنا IIE, SOREHODODEMO.
نه، نه چندان.
ロドリゴ あっ、もうこんな時間です。 آه! دیگر دیر شده است.
رودریگو A', MÔ KONNA JIKAN DESU.
آه! دیگر دیر شده است.
アンナ 大変。門限に間に合わない。 باور کردنی نیست. من نمی توانم پیش از ساعت منع رفت و آمد (خوابگاه) برگردم.
آنا TAIHEN. MONGEN NI MANIAWANAI.
باور کردنی نیست. من نمی توانم پیش از ساعت منع رفت و آمد (خوابگاه) برگردم.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید