NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 20

歌います [UTAIMASU]

آواز خواندن

کلمه ها و عبارت های این درس

ロドリゴ アンナさんは日本の歌を歌ったことがありますか。 خانم آنا، آیا تا به حال ترانه های ژاپنی خوانده ای؟
رودریگو ANNA-SAN WA NIHON NO UTA O UTATTA KOTO GA ARIMASU KA.
خانم آنا، آیا تا به حال ترانه های ژاپنی خوانده ای؟
アンナ はい、あります。 بله، خوانده ام.
آنا HAI, ARIMASU.
بله، خوانده ام.
さくら どんな曲が得意? چه نوع آوازی را خوب می خوانی؟
ساکورا DONNA KYOKU GA TOKUI?
چه نوع آوازی را خوب می خوانی؟
アンナ アニメの曲です。 ترانه های فیلم های انیمیشن.
آنا ANIME NO KYOKU DESU.
ترانه های فیلم های انیمیشن.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید