NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 15

大丈夫 [DAIJÔBU]

خوب، ایمن
این یک صفت به معنای بدون خطر یا نگرانی است.

کلمه ها و عبارت های این درس

さくら 次は新宿駅です。さあ、降りましょう。 ایستگاه بعدی شینجوکو است. اکنون، بیا پیاده شویم.
ساکورا TSUGI WA SHINJUKU EKI DESU. SÂ, ORIMASHÔ.
ایستگاه بعدی شینجوکو است. اکنون، بیا پیاده شویم.
ロドリゴ あれ。あの人たち、寝ています。 ببین. آن مردم خواب هستند.
رودریگو ARE. ANO HITO TACHI, NETE IMASU.
ببین. آن مردم خواب هستند.
アンナ 大丈夫かな。 نمی دانم آیا حال آنها خوب است.
آنا DAIJÔBU KANA.
نمی دانم آیا حال آنها خوب است.
さくら 大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。 حال آنها خوب است. نگاه کن! از خواب بیدار شده اند.
ساکورا DAIJÔBU, DAIJÔBU. HORA, OKITA.
حال آنها خوب است. نگاه کن! از خواب بیدار شده اند.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید