NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > فهرست واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

درس 11

土曜日 [DOYÔBI]

شنبه
برای یادگیری روزهای هفته به «ابزارهای یادگیری» مراجعه کنید.

کلمه ها و عبارت های این درس

アンナ 今週の土曜日に寮でパーティーを開きます。
さくらさん、ぜひ来てください。
روز شنبه این هفته، در خوابگاه یک مهمانی داریم.
خانم ساکورا، خواهش می کنم به هر شکل ممکن در این مهمانی شرکت کنید.
آنا KONSHÛ NO DOYÔBI NI RYÔ DE PÂTÎ O HIRAKIMASU.
SAKURA-SAN, ZEHI KITE KUDASAI.
روز شنبه این هفته، در خوابگاه یک مهمانی داریم.
خانم ساکورا، خواهش می کنم به هر شکل ممکن در این مهمانی شرکت کنید.
さくら わあ、行く行く。
今度の土曜日ね。
آه، می آیم، می آیم. این شنبه، درسته؟
ساکورا WÂ, IKU IKU.
KONDO NO DOYÔBI NE.
آه، می آیم، می آیم. این شنبه، درسته؟
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید