NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > وقتی که حرف HA مانند WA تلفظ می شود (درس 6)

بیاموز به ما ای آموزگار

وقتی که حرف HA مانند WA تلفظ می شود (درس 6)

در گذشته، حرف اضافه ی WA به صورت HA ادا می شد و HA نوشته می شد. اما تلفظ آن به تدریج به WA تغییر کرد اما نگارش آن همچنان HA باقی ماند.
KONNICHIWA یعنی «سلام» به صورت WA تلفظ می شود اما HA نوشته می شود. در اصل، این عبارت شامل واژه ای به معنای «امروز» و حرف اضافه ی قدیمی HA است و معمولن با آن سر حرف را باز می کنند و معنای آن: «صحبت درباره ی امروز» است. اکنون، KONNICHIWA تبدیل به یک واژه ی مستقل برای سلام شده است.

درباره ی عبارت DENWA O SHIMASU به معنای «من به شما زنگ خواهم زد»، حرف اضافه ی O نسبت به گذشته تلفظ متفاوتی دارد و اکنون همانند O تلفظ می شود. اما وقتی که آن را می نویسیم، هنوز همان حرفی را استفاده می کنیم که در قدیم تلفظ می شده است.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید