NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > اصطلاح های احترام آمیز (درس 38)

بیاموز به ما ای آموزگار

اصطلاح های احترام آمیز (درس 38)

شما اصطلاح های احترام آمیز را وقتی به کار می برید که با یا در رابطه با ارشد، بالادست، آموزگار، مشتری یا افرادی که به خوبی نمی شناسید صحبت می کنید. حتی با افرادی که اغلب به طور غیر رسمی با آنها حرف می زنید وقتی در یک موقیت رسمی مانند جلسه های کاری قرار می گیرید باید از واژه های احترام آمیز استفاده کنید. نکته ی مهم محل صحبت کردن شماست.


افعال می توانند دو مجموعه از فرم های احترام آمیز داشته باشند. یکی از آنها «فرم احترام آمیز» است. اگر آن را برای افعالی به کار ببرید که یا موقعیت شخصی که با او صحبت می کنید یا عملکرد او را بیان می کند، می توانید احترام خود را نسبت به آن فرد نشان دهید. به عنوان نمونه، «فرم احترام آمیز» MIMASU (تماشا کردن) می شود: GORAN NI NARIMASU. نوع دیگر «فرم فروتنانه» است. آن را وقتی استفاده می کنید که درباره ی عملکرد یا موقعیت خودتان صحبت می کنید. شما با استفاده از واژه های فروتنانه در صحبت درباره ی خودتان، احترام خود را نشان می دهید. وقتی راننده تاکسی در این مکالمه می خواهد بگوید، «متوجه شدم»، او نمی گوید WAKARIMASHITA. بلکه، می گوید KASHIKOMARIMASHITA، که یک روش فروتنانه برای گفتن «متوجه شدم» است.
ممکن است فکر کنید که استفاده از اصطلاح های احترام آمیز دشوار است. اما سخت نگیرید. در مکالمه های معمول، اگر از فرم MASU فعل ها استفاده کنید، به اندازه ی کافی مودبانه به نظر خواهد آمد.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید