NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > الفاظ احترام آمیز O و GO (درس 31)

بیاموز به ما ای آموزگار

الفاظ احترام آمیز O و GO (درس 31)

وقتی که می خواهیم احترام خود را به شنونده یا فردی که درباره ی او صحبت می کنیم نشان دهیم، پیش از اسامی یا صفت هایی که به آن فرد مربوط می شود O یا GO می آوریم. به عنوان نمونه، SHIGOTO (کار) تبدیل می شود به OSHIGOTO. عبارت GENKI (سلامت، سالم) می شود OGENKI. و KAZOKU (خانواده) می شود GOKAZOKU. همچنین، برای آن که اصطلاح ها را به طور معمول مودبانه تر کنیم، اغلب O یا GO را پیش از اسامی به کار می بریم. برخی از اسامی کم و بیش اغلب با O یا GO به کار می رود. عبارت های OCHA (چای) و OBÂSAN (مادربزرگ) در این درس از آن جمله هستند.

از سوی دیگر، بعضی از اسم ها هرگز با O و GO ترکیب نمی شوند. کلمات قرض گرفته شده از زبان های خارجی مانند KAMERA (دوربین) نیز جزو این گروه هستند.

و ممکن است ندانید که چه وقت از O و چه وقت از GO استفاده کنید. ما GO را با اسامی استفاده می کنیم که ریشه ی آنها چینی است. برای سایر اسامی از O استفاده می کنیم. اما دشوار است که بگوییم کدام واژه ها از چین آمده اند. پس خواهش می کنم هر وقت اسامی با O یا GO استفاده می شوند، آنها را به یاد بسپارید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید