NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فرم-NAI فعل + DE KUDASAI (درس 24)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم-NAI فعل + DE KUDASAI (درس 24)

وقتی که می خواهید به دیگران درباره ی آنچه که اجازه ی انجام آن را ندارند توضیح دهید فرم-NAI فعل ها را با عبارت DE KUDASAI ترکیب کرده و بگویید: NAI DE KUDASAI (خواهش می کنم این کار را نکنید).

به عنوان نمونه، بیایید بگوییم «این کار را انجام نده.» فرم-NAI فعل IKIMASU یعنی رفتن، می شود IKANAI. شما عبارت DE KUDASAI را اضافه می کنید و می گویید: IKANAI DE KUDASAI (خواهش می کنم نرو). همچنین اصطلاح هایی هستند که به شدت دیگران را از انجام کاری منع می کنند. در درس 22 ، یاد گرفتید که می توانید فرم-TE فعل ها و WA IKEMASEN را ترکیب کرده و بگویید TE WA IKEMASEN (آن را انجام ندهید یا نباید انجام دهید).

به عنوان نمونه، عبارت «نرو» می شود ITTE WA IKEMASEN.

وقتی ارشدها می خواهند جوانترها را سرزنش کنند و یا پدر و مادرها به فرزندان خود می خواهند بگویند کاری را انجام ندهند، عبارت TE WA IKEMASEN به کار برده می شود. ژاپنی ها بیشتر در مکالمه ی روزمره ی خود می گویند NAI DE KUDASAI. عبارت DAME DESU (آن را انجام نده) یک اصطلاح دیگر است که به شدت دیگران را از انجام کاری منع می کند. نمونه ی آن را در مکالمه درس امروز دیده و شنیده اید.
یک روش هوشمندانه برای نپذیرفتن یک پیشنهاد طوری که دیگران ناراحت نشوند این است که جمله ای مانند: SORE WA CHOTTO.... (متاسفانه آن کمی برای من ...) را به کار ببرید. آن را امتحان کنید!
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید