NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار

بیاموز به ما ای آموزگار

بیاموز به ما ای آموزگار

آکانه توکوناگا، دانشیار دانشگاه، که نظارت و ویرایش برنامه «مکالمه ساده زبان ژاپنی» را بر عهده داشته است، با انتخاب یک موضوع از مطالب درسی، هر بار نکاتی را درباره ی این درس ها به طور مفصل شرح می دهد.

آرشیو درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید